انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 مقالات علمی و کتابهای دکتر فریدون نوحی:

1-     کتابهای تالیف شده به صورت مستقل و مشترک ( 4 جلد)

2-     کتابهای ترجمه شده بصورت مستقل و مشترک ( 8 جلد)

3-     تعداد مقالات و خلاصه مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخل و خارج بیش از 50 عدد