انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

عضویت  دکتر فریدون نوحی در انجمن های علمی

1-     عضو کالج قلب امریکا Fellowship of American College of Cardiology(FACC)

2-     عضو انجمن قلب اروپا Fellowship of European Society of Cardiology (FESC)

3-     عضو انجمن قلب آسیا و اقیانوسیه (Fellowship of Asian Pacific Society of Cardiology (FAPSC)