انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

خلاصه فعالیتهای علمی دکتر فریدون نوحی: 

1-     کتابهای تالیف شده به صورت مستقل و مشترک ( 4 جلد)

2-     کتابهای ترجمه شده بصورت مستقل و مشترک ( 8 جلد)

3-     تعداد مقالات و خلاصه مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخل و خارج بیش از 50 عدد

4-     ریاست مجله علمی قلب و عروق ایران به زبان انگلیسی( Iranian Heart Journal)